Kui lähedane sureb kodus:
*Helista 112 ja kutsu kiirabi*
*Kui ei suunata kohtuarstlikule lahangule, siis kutsu
surnu transport nr. 56 680 680 ( 24 h / 7 päeva nädalas )*
*Mine kiirabi lehega lahkunu perearstile, kes väljastab arstliku surmateatise. Juhul kui perearst suunab lahkunu lahangule, siis väljastab arstliku surmateatise kas patoloogia osakond ( TÜK Maarjamõisa haigla Puusepa 8 ) või kohtuekspertiisi osakond ( Biomeedikum, Ravila 19A , lahangusaali tel. nr. 6636777)*
*Väljastatud arstliku surmateatisega mine maakonnas kohalikku omavalitsusse või Tartus
Perekonnaseisu ametisse (Tiigi 12 ) kus väljastatakse surmatunnistus.*
*Matuste korraldamiseks pöörduge
matusebüroosse ( aadress Vitamiini 7). Matusega seonduvas saate esialgseid kokkuleppeid teha juba surnu transportimise ajal külmkambrisse. Matusebüroos saate esialgu matuse asju kokku leppida ka ilma arstliku surmateatise või surmatunnistuseta.* 
*Teiega kokkuleppe alusel võime teha kõik matusega seotud protseduurid (ka dokumentide vormistamine) teie eest.*
*Sõiduvahendi puudumisel võime abistada omapoolse transpordiga.*